Covid ta học được gì?

Covid thực sự đã thay đổi thế giới một cách hoàn toàn và mãi mãi. Sẽ không có chuyện sau khi dịch hết thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Một dịch bệnh mới luôn có thể sẽ bùng phát bất cứ lúc nào. Thế nên, việc chờ đợi khi một thời đại mới chuẩn bị mở ra mới chính là việc nhanh chóng biến chúng ta trở thành tối cổ nhất.

Sau khi đã lo toan đủ những vấn đề thiết yếu cho gia đình và đảm bảo những quy trình phòng dịch cần thiết, ngày hôm nay, Chừng nào mà trong cơn nguy biến, vẫn còn những người dám cười tươi xông pha thì đất nước sẽ còn vượt qua được tất cả, hãy tự nhìn vào gương và nói với bản thân rằng:

“Một trang mới trong cuộc đời mình, từ giờ đã bắt đầu.”
– Sưu tầm –

Back to Top